بازار لوله ایران بازار لوله ایران ، بازار اتصالات ایران ، بورس لوله ایران ، خرید لوله، فروش لوله واتصالات ایران شماره تماس :09125550828 http://looleeh.mihanblog.com 2019-08-19T20:14:18+01:00 text/html 2019-08-19T15:17:12+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog اختصاص پنج میلیارد تومان به استان مرکزی برای ترمیم بافتهای تاریخی http://looleeh.mihanblog.com/post/555 <div>&nbsp;اختصاص پنج میلیارد تومان به استان مرکزی برای ترمیم بافتهای تاریخی</div><div><br></div><div>معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور که در راستای سفر رییس جمهور به استان مرکزی سفر کرده است،</div><div>در بازدید از بناهای تاریخی محلات و نراق گفت: 5میلیارد تومان به استان مرکزی برای ترمیم بافتهای تاریخی و تامین زیر ساختها به استان مرکزی اختصاص می یابد.</div><div>مونسان افزود: 100میلیون تومان توسط این سازمان، 100میلیون تومان نیز توسط استاندار مرکزی برای تبدیل یخچال نیم ور به مجتمع گردشگری اعتبار اختصاص یافت.</div><div>وی گفت: استان مرکزی که به عنوان استان صنعتی شناخته شده باید در بخش گردشگری نیز شناخته شود و برای جذب سرمایه گذار در راستای مرمت بافتهای تاریخی تلاش کند.</div><div>وی اظهار داشت: رونق گردشگری رونق اقتصادی و ایجاد نشاط و شادی در جامعه را نیز به همراه دارد</div><div><br></div> text/html 2019-07-06T08:13:55+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog مخزن آب http://looleeh.mihanblog.com/post/554 <ul id="menu-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b2%d9%86-%d8%a2%d8%a8" class="menu" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgb(12, 107, 151); font-family: BYekan; text-align: right;"><li id="menu-item-207" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-207" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><a href="http://www.ordup.com/looleh.php" target="" title=""><li id="menu-item-207" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-207" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><font color="#fd8203"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; outline-color: initial; outline-width: initial;">مخزن آب 70 لیتری</span></font></li><li id="menu-item-190" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-190" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 100 لیتری</span></li><li id="menu-item-194" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-194" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 200 لیتری</span></li><li id="menu-item-196" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-196" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 220 لیتری</span></li><li id="menu-item-197" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-197" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 250 لیتری</span></li><li id="menu-item-198" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-198" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 275 لیتری</span></li><li id="menu-item-199" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-199" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 300 لیتری</span></li><li id="menu-item-201" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-201" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 350 لیتری</span></li><li id="menu-item-203" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-203" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 500 لیتری</span></li><li id="menu-item-205" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-205" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 550 لیتری</span></li><li id="menu-item-206" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-206" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 600 لیتری</span></li><li id="menu-item-208" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-208" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 700 لیتری</span></li><li id="menu-item-209" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-209" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 750 لیتری</span></li><li id="menu-item-210" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-210" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 900 لیتری</span></li><li id="menu-item-191" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-191" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 1000 لیتری</span></li><li id="menu-item-193" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-193" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 1500 لیتری</span></li><li id="menu-item-195" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-195" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 2000 لیتری</span></li><li id="menu-item-200" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-200" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 3000 لیتری</span></li><li id="menu-item-202" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-202" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 4000 لیتری</span></li><li id="menu-item-204" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-204" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 5000 لیتری</span></li><li id="menu-item-192" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-192" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 10000 لیتری</span></li><li id="menu-item-1579" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-post menu-item-1579" style="margin: 0px 0px 8px; padding: 0px 0px 9px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; vertical-align: baseline; line-height: 5px;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;">مخزن آب 20000 لیتری</span></li></a></li></ul> text/html 2019-07-06T08:06:10+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog لیست قیمت مخزن آب پلی اتیلن طبرستان و پلاستونیک http://looleeh.mihanblog.com/post/553 <h1 style="text-align: right; box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); width: 1050px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5em; text-rendering: optimizespeed; font-size: 1.7em; line-height: 1.3; font-family: BYekan;"><span class="inner-2col tb" style="box-sizing: border-box; -webkit-box-decoration-break: clone;">لیست قیمت مخزن آب پلی اتیلن طبرستان و پلاستونیک<br style="box-sizing: border-box;"></span></h1><h3 style="box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); width: 1050px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5em; text-rendering: optimizespeed; font-size: 1.25em; font-family: BYekan;">ابعاد مخزن آب پلاستیک طبرستان و پلاستونیک (افقی)</h3><h1 style="text-align: right; box-sizing: border-box; color: rgb(85, 85, 85); width: 1050px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5em; text-rendering: optimizespeed; font-size: 1.7em; line-height: 1.3; font-family: BYekan;"><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400; text-align: start; box-sizing: border-box; margin-bottom: 1.3em; margin-top: 0px; font-size: 15.2px;">در لیست ذیل مخازن پلاستونیک و پلاستیک طبرستان معرفی شده اند. برای اطلاع از تخفیفات و لیست قیمت کلیه محصولات سفارشی پلاستونیک و کلیه مخازن پلاستیک طبرستان با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید و یا با تکمیل فرم درخواست تماس از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید</p><br></h1> text/html 2019-07-06T08:03:59+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog قیمت انواع مخزن پلی اتیلن http://looleeh.mihanblog.com/post/552 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">قیمت انواع مخزن پلی اتیلن</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font size="3">قیمت انواع مخزن پلی اتیلن</font></div><div><br></div><div>قیمت مخازن پلی اتیلن شیراز</div><div><br></div><div>قیمت مخزن آب پلی اتیلن اصفهان</div><div><br></div><div>مخزن پلی اتیلن قزوین</div><div><br></div><div>لیست قیمت محصولات پلاستیک طبرستان</div><div><br></div><div>قیمت محصولات مجتمع پلاستیک طبرستان</div><div><br></div><div>قیمت تانکر آب گالوانیزه 500 لیتری</div><div><br></div><div>مخزن آب مکعبی</div><div><br></div><div>قیمت تانکر آب 20000 لیتری گالوانیزه</div></div><div><br></div><div><br></div><div>شماره تماس 09192558879</div><div><br></div><div>بازار لوله ایران</div> text/html 2019-07-06T08:01:25+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog فروشگاه تاسیساتی سیال http://looleeh.mihanblog.com/post/550 <div>فروشگاه تاسیساتی سیال</div><div>&nbsp;فروش انواع دستگاه تصفیه آب خانگی بصورت‌کلی وجزیی</div><div>&nbsp;01333621513</div><div><br></div> text/html 2019-07-05T16:51:32+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog قیمت انواع اتصال قابل پیاده چدنی http://looleeh.mihanblog.com/post/549 <font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;قیمت انواع اتصال قابل پیاده چدنی</font><div><br>&nbsp; <div><div>جهت مشاهده لیست قیمت کامل هر شرکت روی نام آن شرکت کلیک کنید.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;شرکت مهاب لوله&nbsp;</div><div>&nbsp; تولید لوله و اتصالات تک لایه پلی پروپیلن&nbsp;</div><div><br></div><div>&nbsp; لوله سایز 25:</div><div>&nbsp; 90,530 ریال</div></div></div><div>شماره تماس 0192558879</div> text/html 2019-07-05T16:49:37+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog خریدار لوله api http://looleeh.mihanblog.com/post/548 <div><b>&nbsp;خریدار لوله api</b></div><div><br></div><div>لوله سایز 32 اینچ تا 42 اینچ با مشخصات فنی API 5L با ضخامت بین 10 تا 12 میلیمتر جهت غلاف کیسینگ.لوله رد شده در تست و یا دست دوم هم مورد قبول می باشد.</div><div>شرکت بشارت جم از بوشهر ۱۳۹۸/۰۴/۱</div> text/html 2019-07-05T16:47:34+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog خریدار فلومتر استیل http://looleeh.mihanblog.com/post/547 <div><b>خریدار فلومتر استیل</b></div><div><br></div><div>من یک فلوتر مخصوص جت رنگرزی نیاز دارم</div><div>فلوتر استیل</div><div>یک طرف فلوتر آهن ربا است</div><div>عظیمی از تهران ۱۳۹۸/۰۴/۱۱</div> text/html 2019-07-05T16:45:44+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog خریدار لوله و اتصالات http://looleeh.mihanblog.com/post/546 <div>خریدار لوله و اتصالات</div><div><br></div><div>درخصوص آبیاری باغچه با&nbsp; تایمر دو کاناله</div><div>عزیزخانی از تهران ۱۳۹۸/۰۴/۱۱</div> text/html 2019-07-05T16:43:27+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog خریدار لوله پلی اتیلن http://looleeh.mihanblog.com/post/545 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">خریدار لوله پلی اتیلن</font></div><div><br></div><div>سلام وقت بخیر لوله 200 قوی برای چاه آب میخواستم قیمت میفرمایید</div><div>قوی و نیمه قوی رو میفرمایید</div><div>برای محمود آباد</div><div>قیمت میفرمایید</div><div>شماره تماس 09192558879</div> text/html 2019-04-29T18:58:28+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog پخش لوله و اتصالات سفید http://looleeh.mihanblog.com/post/544 <div>پخش لوله و اتصالات سفید</div><div>کیفیت عالی</div><div>قیمت مناسب</div><div>۰۹۱۳۲۹۲۹۶۰۶&nbsp; &nbsp;رضاپور</div> text/html 2019-04-29T18:56:07+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog جهان پلاست فاروج http://looleeh.mihanblog.com/post/543 <div><font size="4">جهان پلاست فاروج&nbsp;</font></div><div><br></div><div>&nbsp; تولیدکننده لوله برق&nbsp; وخرطومی</div><div>&nbsp; خرطومی:</div><div>&nbsp; 3,400 ریال</div><div>&nbsp; تاریخ اعلام: ۱۳۹۸/۰۱/۱۴</div><div>&nbsp; تلفن:05836231333</div> text/html 2019-04-29T18:50:16+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog فروشگاه پتروپالایش پارس http://looleeh.mihanblog.com/post/542 <div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;فروشگاه پتروپالایش پارس</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;لوله مانیسمان</font></div><div><font size="2" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;02166318560</font></div><div><br></div> text/html 2019-04-29T18:48:04+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog نمایندگی تصویه آب (سیسیکا) http://looleeh.mihanblog.com/post/541 <div><font face="Mihan-IransansBold">نمایندگی تصویه آب (سیسیکا)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;نمایندگی تصفیه آب خانگی و صنعتی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;09119138481</font></div><div><br></div> text/html 2019-04-19T16:32:55+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog کالای آهن شکوری | فروش لوله آب http://looleeh.mihanblog.com/post/540 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">&nbsp;کالای آهن شکوری&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; فروش لوله آب ، فروش لوله گاز ، فروش لوله سیاه ، فروش لوله درزدار، فروش لوله بدون درز، فروش لوله فولادی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; لوله مانیسمان چینی سایز 2،1/2 اینچ-رده 40:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; 7,000,000 ریال</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; تاریخ اعلام: ۱۳۹۸/۰۱/۲۲</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; تلفن:02166317075</font></div> text/html 2019-04-19T16:31:22+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog اتوماسیون صنعتی صدر http://looleeh.mihanblog.com/post/539 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp; اتوماسیون صنعتی صدر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; تولید کننده انواع سیستم های کنترل اتوماتیک و هوشمند آبیاری ، سیستم های بوستر پمپ ساختمانی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; پنل آبیاری با کنترل پیامکی&nbsp; 2 کاناله:</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; 7,000,000 ریال</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; تاریخ اعلام: ۱۳۹۸/۰۱/۱۰</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; تلفن:02637319148</font></div> text/html 2019-03-06T18:12:09+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog شرکت صبا لوله میانه http://looleeh.mihanblog.com/post/538 <div><b>&nbsp;شرکت صبا لوله میانه&nbsp;</b></div><div>&nbsp; تولید کننده لوله پلی اتیلن از سایز 16 تا 630 و نوار قطره ای</div><div>&nbsp; نایلون گلخانه:</div><div>&nbsp; 135,000 ریال</div><div>&nbsp; تاریخ اعلام: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷</div><div>&nbsp; تلفن:04152248100</div> text/html 2019-03-06T18:11:27+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog شرکت پویا پلیمر نسل امروز http://looleeh.mihanblog.com/post/537 <div><b>شرکت پویا پلیمر نسل امروز&nbsp;</b></div><div>&nbsp; تولید کننده نوار آبیاری با بهترین کیفیت و صد در صد نو</div><div>&nbsp;برند پویا پلیمر نسل امروز تولید کننده نوار آبیاری در استان البرز با بهترین کیفیت آماده ارائه خدمت به مشتریان گرامی می باشد.</div><div>تماس:٠٩١٢٨٤٦٢٨١٣</div> text/html 2019-02-25T09:50:34+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog صوایران بست http://looleeh.mihanblog.com/post/536 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="6">&nbsp;صوایران بست&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">&nbsp;تولیدکننده انواع بست لوله و نگهدارنده فلزی عایق دار&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp;گروه تولیدی صنعتی صو ایران(تولید انواع بست لوله)</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آدرس کارخانه و دفتر فروش : مازندران .بهشهر.شهرک صنعتی.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">تلفن:01134625220</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">فکس: 01134625221</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">همراه: 09111713143</font></div> text/html 2019-02-24T07:10:10+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog آگهی مناقصه گاز استان اردبیل http://looleeh.mihanblog.com/post/535 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">آگهی مناقصه گاز استان اردبیل</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; &nbsp;1397/12/04</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">استان اردبیل</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp; مناقصه واگذاری پروژه گازرسانی به روستاهای الی شعبانی ، الی کریمی و حاج باباخان از توابع شهرستان بیله سوار&nbsp; احداث شبکه توزیع گاز پلی اتیلن به اقطار 63 و 90 و 125 میلیمتر و به متراژ 10330 متر</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">شرایط&nbsp; &nbsp;رتبه بندی و گواهی تایید صلاحیت در رشته تاسیسات و تجهیزات با پایه 5 ثبت شده در سامانه ساجار به همراه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - معرفی نامه کتبی</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">مبالغ&nbsp; &nbsp;مبلغ خرید اسناد 180.000 ریال به حساب شبا 100100004001118104021127 IR تمرکز وجوه درآمد شهرکتهای دولتی ـ شرکت گاز استان اردبیل / سپرده شرکت در مناقصه 232.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز به حساب 2174630814001 بانک ملی ایران</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">دریافت اسناد&nbsp; &nbsp;1397/12/11 از ساعت 8 تا 1397/12/15 قبل از ساعت 14.30</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ارسال مدارک&nbsp; &nbsp;1397/12/26 قبل از ساعت 12</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;بازگشایی پاکات&nbsp; &nbsp;1397/12/26 راس ساعت 15</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;خرید اسناد&nbsp; &nbsp;دفتر امور قراردادها واقع در اردبیل، شهرک کارشناسان، مجتمع اداری، ساختمان مرکزی، شرکت گاز استان اردبیل، طبقه چهارم، اتاق شماره 412</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;ارسال مدارک&nbsp; &nbsp;دبیرخانه مرکزی شرکت گاز استان اردبیل</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;04533743782</font></div> text/html 2019-02-23T18:50:44+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog اتوماسیون صنعتی صدر http://looleeh.mihanblog.com/post/534 <div><font size="3">&nbsp; اتوماسیون صنعتی صدر&nbsp;&nbsp;</font></div><div><br></div><div>&nbsp; تولید کننده انواع سیستم های کنترل اتوماتیک و هوشمند آبیاری ، سیستم های بوستر پمپ ساختمانی</div><div>&nbsp; تابلو فرمان کنترل آبیاری هوشمند 4 کاناله با کنترلر PLC و سنسور رطوبت خاک:</div><div>&nbsp; 17,000,000 ریال</div> text/html 2019-02-23T18:47:13+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog شیرهای برنجی 1/2 http://looleeh.mihanblog.com/post/533 <font size="3">شیرهای برنجی 1/2</font><div><br></div><div>&nbsp;اینچ ساختمانی برای استفاده در لوله کشی تاسیساتی مخصوص آب ورودی به ماشین لباسشویی. </div> text/html 2019-02-23T18:46:21+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog بازرگانی آب گستران http://looleeh.mihanblog.com/post/532 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;بازرگانی آب گستران</font></div><div><br></div><div>&nbsp; تأمین کننده لوازم و تجهیزات آب و فاضلاب کنتور های آب حوضچه های کنتور لوله های ٥ لایه و تک لایه ، لوله های پلی اتیلن استاندارد و غیر استاندارد</div><div>&nbsp; لوله پلی اتیلن:</div><div>&nbsp; 130,000 ریال</div><div>&nbsp; تاریخ اعلام: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰</div> text/html 2019-02-23T18:45:40+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog دکا پلاست آذر http://looleeh.mihanblog.com/post/531 <div><font size="6">&nbsp;دکا پلاست آذر</font></div><div><br></div><div>&nbsp; تولید و چاپ انواع نوار خطر--دارنده ستاره طلایی کیفیت(داداش پور)</div><div>&nbsp; نوار خطر آب و فاضلاب دکا پلاست:</div><div>&nbsp; 93,000 ریال</div><div>&nbsp; تاریخ اعلام: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳</div> text/html 2019-02-23T18:45:08+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog گروه فنی مهندسی به فر http://looleeh.mihanblog.com/post/530 <div><font size="5">&nbsp; گروه فنی مهندسی به فر&nbsp;</font></div><div><br></div><div>&nbsp; پخش عمده لوله اتصالات آب وفاضلاب</div><div>&nbsp; شیر 16در16:</div><div>&nbsp; 660 ریال</div><div>&nbsp; تاریخ اعلام: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴</div> text/html 2019-02-23T17:20:25+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog ساوه وب http://looleeh.mihanblog.com/post/529 <div><font face="Mihan-IransansBold" size="5">سایت های شهرستان ساوه&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://savehkhabar.ir/" target="" title=""><div>سایت خبری ساوه&nbsp;</div><div></div></a></div><div><a href="http://irsanews.com/" target="" title=""><div>پایگاه خبری ایرسا نیوز</div><div></div></a></div><div><a href="http://www.ordup.com/" target="" title=""><div>شبکه اجتماعی اورداپ</div><div></div></a></div><div><a href="http://shen3a.ir/" target="" title=""><div>سایت شن سا</div><div></div></a></div><div><a href="http://forisaveh.ir/" target="" title=""><div>سایت خبر فوری ساوه&nbsp;</div><div></div></a></div><div><a href="http://loolehbiz.ir/" target="" title=""><div>بازار لوله ایران&nbsp;</div><div></div></a></div><div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/plicae.ir" target="" title=""><div>بازار پلیکا ایران&nbsp;</div><div></div></a></div><div><a href="http://gharaghan.ir/" target="" title=""><div>سایت قاراقان&nbsp;</div><div></div></a></div><div><a href="http://shahsavanlar.ir/" target="" title=""><div>سایت ایل شاهسون</div><div></div></a></div><div><div><a href="http://shah3avan.ir/" target="" title="">موزیک شاهسون</a></div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/irsanews.ir" target="" title=""></a><div><div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/irsanews.ir" target="" title="">ایرسا نیوز&nbsp;</a></div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/fut3al.ir" target="" title=""></a><div><div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/fut3al.ir" target="" title="">سایت خبری فوتسال&nbsp;</a></div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/mercigoogle.ir" target="" title=""></a><div><div><a href="http://mihanblog.com/blog/post/mercigoogle.ir" target="" title="">مرسی گوگل&nbsp;</a></div><div><br></div><div><a href="http://irsanews.com/wp-content/uploads/2019/02/photo_2019-02-23_20-14-56.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-187739" src="http://irsanews.com/wp-content/uploads/2019/02/photo_2019-02-23_20-14-56-227x300.jpg" alt="" width="227" height="300"></a></div><div><br></div><a href="http://shah3avan.ir/" target="" title=""><div></div></a></div><div></div><div></div><div></div><div>برای ثبت سایت خود در لیست با ما در ارتباط باشید</div></div></div></div> text/html 2019-02-14T10:01:43+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog ایرسانیوز http://looleeh.mihanblog.com/post/528 <font face="Mihan-IransansBold" size="6">پایگاه خبری ایرسا نیوز&nbsp;</font><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><a href="http://irsanews.com/" target="" title=""><font size="4" color="#ff0000" style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><div><font face="Mihan-IransansBold">پایگاه خبری&nbsp;</font></div><div></div></font></a></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="3">ایرسا نیوز&nbsp;</font></div><div><font color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><a href="http://irsanews.com/" target="" title=""><font color="#ff0000"><b>پایگاه خبری ایرسا نیوز</b></font></a><font face="Mihan-IransansBold">یک سایت خبری تحلیلی مستقل میباشد این پایگاه خبری سعی در پوشش اخبار به صورت مستقل و بدون جانبداری حزبی و سیاسی دارد<b><font color="#ff0000">&nbsp;</font></b></font><a href="http://irsanews.com/" target="" title=""><b><font color="#ff0000">ایرسا نیوز</font></b></a><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;به هیچ شخصی عهد اخوت نبسته و در چارچوب قوانین جمهموری اسلامی ایران فعالیت میکند&nbsp;</font></div><div><img src="http://irsanews.com/wp-content/uploads/2019/02/photo_2017-02-01_10-31-03-1024x841.jpg" alt="این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن photo_2017-02-01_10-31-03-1024x841.jpg می‌باشد"></div><div><font face="Mihan-IransansBold">آدرس اینتنرتی :</font><a href="http://irsanews.com/" target="" title="">http://irsanews.com</a></div> text/html 2019-02-10T14:57:24+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog باشگاه فوتسال شن‌سا ساوه http://looleeh.mihanblog.com/post/526 <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">باشگاه فوتسال&nbsp;<b>شن‌سا ساوه</b></font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-size: 14px;"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/21/atrty/1549810505/avrvy/1408898//key/shen3a.ir" target="" title="" style="font-size: 11px;"><font color="#ff0000"><span style="font-family: Mihan-IransansBold;">باشگاه فوتسال&nbsp;</span><b style="font-family: Mihan-IransansBold;">شن‌سا ساوه</b></font></a><font face="Mihan-IransansBold" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;یکی از موفق‌ترین تیم‌های&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فوتسال</span></font>&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ایران</span></font>&nbsp;در سال‌های اخیر است که در شهر&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ساوه</span></font>،&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">استان مرکزی</span></font>&nbsp;قرار دارد. شن‌سا در فصل (۸۶-۸۷) به دلیل نپرداختن جرایم مالی خود به&nbsp;<font color="#0b0080"><span style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فدراسیون فوتبال</span></font>&nbsp;به دسته دوم لیگ فوتسال ایران سقوط کرد و پس از آن از شرکت در تمامی لیگ‌های فوتسال کناره گیری کرد.</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-size: 14px;"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/21/atrty/1549810505/avrvy/1408898//key/shen3a.ir" target="" title="" style="font-size: 11px;"><font color="#ff0000"><b>باشگاه شن‌سا ساوه</b></font></a><font face="Mihan-IransansBold" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp;قهرمان نخستین دوره جام باشگاه‌های آسیا در سال ۱۳۸۴.مسابقات بین‌المللی پرتغال موسوم به جام جهانی کوچک در سال ۱۳۸۶&nbsp;و قهرمان لیگ برتر فوتسال ایران در سال ۱۳۸۵ شده‌است</font></p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; font-size: 14px;"><img src="http://www.ordup.com/pics/375/248747.jpg" alt="چت اورداپ"></p> text/html 2019-02-09T09:12:05+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog شرکت صنعت آب پارس http://looleeh.mihanblog.com/post/525 <div><b>&nbsp;شرکت صنعت آب پارس</b></div><div><br></div><div>&nbsp;منیع تحت فشار تکنیک پمپ ایتالیا</div><div>&nbsp;02155510746-7</div><div><br></div> text/html 2019-02-09T09:11:19+01:00 looleeh.mihanblog.com admin blog قطعات لاستیکی داوری http://looleeh.mihanblog.com/post/524 <div><b>قطعات لاستیکی داوری&nbsp;</b></div><div><br></div><div>طراحی وتولید واشر آلات صنعتی،قطعات لاستیکی</div><div>&nbsp; &nbsp;طراحی و تولید انواع واشر های لاستیکی،در سایز های مختلف</div><div>واشر درسایز های مختلف برای انواع فلنج</div><div>منجبدار،بدون منجید ،کاغذی ،چوب پنبه</div><div>تولید انواع قطعات لاستیکی بصورت ورق ،کفپوش ،رول</div><div>انواع ضربه گیر ،</div>